משלוח ותשלום

משלוח באמצעות שירותי דואר. משלוח בתוך 30 ימים אולי

פחות תלוי במדינה