Παράδοση και πληρωμή

Αποστολή μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η παράδοση εντός 30 ημερών ίσως λιγότερο εξαρτάται από τη χώρα.