การจัดส่งและการชำระเงิน

การจัดส่งโดยบริการไปรษณีย์ การจัดส่งภายใน 30 วันอาจน้อยกว่าขึ้นอยู่กับประเทศ