เครื่องมือวัดระดับมืออาชีพสำหรับรังสีทุกประเภท: อัลฟาเบต้าอนุภาครังสีแกมมา
เครื่องวัดปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตที่ทันสมัย ใช้ในพื้นที่ Chernobyl Fukushima

Dosimeters และ Radiometers

Dosimeter MKC-01CA1

เครื่องวัดการแผ่รังสีระดับมืออาชีพ (เครื่องมือวัดรังสี) การตรวจจับอัลฟาเบต้าแกมมา

ราคาลดพิเศษ: $615.00