Dụng cụ đo chuyên nghiệp cho tất cả các loại bức xạ: tia alpha beta các tia gamma.
Máy đo độ phóng xạ tinh vi. Được sử dụng trong khu vực Chernobyl Fukushima.

Máy đo vận tốc và đo phóng xạ

Dosimeter MKC-01CA1

Chụp xạ trị kế chuyên nghiệp (công cụ để đo bức xạ). Phát hiện alpha, beta, gamma.

Giá bán: $615.00